Close

27/02/2019

My First Gig Michiel Greuter aka DJ/producer Arjuna (NL)

Hardcore DJ Arjuna (NL) in action
Hardcore DJ Arjuna during his DJ-debut

Every DJ remembers it well: the first time playing outside of the safe walls of their own bedroom and suddenly finding themselves in front of an audience – however big or small. Did they prepare their set or not, and how about those nerves? Often started out with vinyl, many as well took possession of the digital world and are still going strong. This week Marcy Goes Wild had a chat with the Dutch hardcore-DJ and producer Arjuna.“I was twenty and had just gotten my own living space. By maintaining a sophisticated diet of a lot of cheap junk food, I managed to save enough money to go to the record store weekly to score vinyl. One day two good friends told me they were planning a party.”

Crème de la crème 

“Soon the plan arose to introduce me as a DJ during that event and give my career a boost. To make the party a success, the crème de la crème of the Dutch hardcore scene was invited and I was asked who I would like to see on the line-up.”

E-one

“When I started visiting house parties a few years earlier, hardcore didn’t exist. I personally had been a fan of the harder styles for a while though, and following the advice of some friends one day I went to the Palace in Zaandam (NL). Erik Eerdhuizen aka E-one was playing, a DJ who played exactly the type of music that was so close to my heart. At first, I had no idea who he was and I wondered: “What is that guy doing there?” The concept of a DJ in a club was still unknown to me at that point.”

Mixing from a to b

“The nex two years I literally looked over E-one’s shoulder. I bought my own turntables, and, as I said, because of a skimpy diet I was able to buy vinyl. And who knew? I actually appeared to have some talent. Soon I controlled beatmatching. After practicing for many hours in my attic, mixing started to take shape and I did not only manage to mix from a to b, but also to get a structure in the music that I played.”

Stones under the turntables

“I didn’t have any money for Technics turntables yet, but I got my hands on a few tables that weren’t performing that bad at all – albeit with a few small adjustments. To give you an example: I had removed the bottom because the tables bounced so heavily that the needle skipped constantly. This allowed me to push the bottom up and put a few stones underneath. Done! They were just as stable as a pair of SL 1200s.”

DJ Arjuna nowadays

No decibel limit

“But well, back to my debut. Because I had a say in who would appear on the line-up, my greatest inspiration from that time, E-one, was added. Unfortunately, The Prophet was otherwise engaged and was replaced by The Darkraver. When judgement day came closer, my heartbeat also increased. Especially when it was decided that the equipment of discotheque Bubbles in Lelystad wouldn’t suffice and additional load of speakers was ordered. At that time there was no decibel limit, so the motto was: the more noise, the better! That was, however, a huge difference with the sound in my attic room – which boosted my heart rate even more.”

Ten times to the toilet

“On the night itself, I must have gone to the toilet at least ten times, where, out of nerves, I pissed more next to than in the bowl. When my debut was due, my hands trembled so badly that I couldn’t get the needle on the record. However, I found a solution: raising the needle with the lifter and, trembling, trying to get the needle above the record, then lowering the lifter and consequently turning the track back to the beginning as fast as possible. Fortunately, my mixing was still pretty good in the end and later I heard that one of the other DJs thought that I was playing so neat because I had used that lifter. Now, 25 years later, with great pleasure and wonder I look back on that first time playing, and the two subsequent editions have definitely been the boost for the rest of my DJ career.”

Happy DJ/producer Arjuna in action

Producing turned out to be quite lucrative

“This all happened just after my father passed away. Because of this I inherited some money. My mother asked me what I wanted to do with it. I told her that I wanted to play as a DJ and wanted to produce music. Shortly after my DJ-start, therefore, I also started producing and that turned out to be quite lucrative. I’ve released tracks on Point 44, Hellraiser Records, Cenobite Records, BZRK Black Label and multiple tracks on the famous Thunderdome CDs.”

“To this day I am proud of what I have been able to do with the legacy of my father, because 25 years later I am still going strong and I am still producing with a lot of passion. And I am sure this will be the case in the 25 years that lay ahead.”

Links:
https://www.facebook.com/ARJUNA.dj/
http://www.djarjuna.nl
https://www.mixcloud.com/Dj_Arjuna_Hardcore/
https://www.youtube.com/channel/
https://soundcloud.com/user-119201155


Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 27 juli 2018 op Thisisourhouse.nl

My First Gig Michiel Greuter aka Dj Arjuna (Nederland)

Na uren, weken, soms zelfs jaren oefenen op je eigen zolderkamertje is het eindelijk zover: je eerste gig op een verjaars- of schoolfeest of zelfs meteen in een club staat op de agenda. Dan slaan de zenuwen toe. Ben je wel goed genoeg? Hoe zal het publiek je ontvangen? Elke dj beleeft die eerste keer anders. Om de twee weken interviewt This Is Our House een dj over zijn of haar debuut. Deze week: de Nederlandse dj Arjuna, die E-One als grote voorbeeld heeft gehad.

“Ik was twintig en woonde net op mezelf. Middels het handhaven van een uitgekiend dieet van veel goedkope rommel wist ik genoeg geld over te houden om wekelijks naar de platenzaak te gaan om vinyl te scoren. Op een dag vertelden een goede vriendin en vriend van me dat ze een feest wilden gaan geven.”

Crème de la crème 

“Vrij snel ontstond het plan om mij op dat event te introduceren en vanaf daar mijn dj-carrière een boost te geven. Om het feest te laten slagen, werd tevens de crème de la crème van de Nederlandse hardcore uitgenodigd en werd mij de vraag gesteld wie ik graag op de line-up zou willen zien staan.”

E-one

“Toen ik een paar jaar eerder was begonnen met het bezoeken van houseparty’s bestond er nog geen hardcore. Ik was wel al een poos fan van de hardere stijlen en op advies van vrienden ging ik op een dag naar de Palace in Zaandam – daar draaide Erik Eerdhuizen aka E-one, een dj die precies de stijl draaide die mij zo aan het hart lag. In het begin had ik nog geen idee wie hij was en vroeg me af: ‘Wat doet die gast daar toch?’ Het concept van een dj in een club was me nog onbekend.”

Van a naar b mixen

“Vervolgens heb ik E-one twee jaar op zijn handen gekeken en heb ik mijn eigen draaitafels gekocht, en, zoals ik al zei, wegens een schraal dieet, vinyl aangeschaft. En wat bleek? Ik had zowaar enig talent. Het beatmatchen had ik snel onder controle. Na vele uren op mijn zolderkamer oefenen, begon ook het mixen vorm te krijgen en lukte het me om niet alleen om van a naar b te mixen, maar ook een lijn te krijgen in de muziek die ik draaide.”

Stenen onder de draaitafels

“Geld voor Technics pick-ups had ik nog niet, maar ik had de hand weten te leggen op een paar tafels die het nog helemaal niet zo slecht deden – weliswaar met een paar kleine aanpassingen. Zo had ik de bodem eruit gehaald omdat de tafels zo sterk veerden, dat de naald snel oversloeg. Hierdoor kon ik de onderkant omhoogduwen en er een paar stenen onder leggen en klaar was Kees, ze waren net zo stabiel als een paar SL 1200’s.”

Geen decibellenlimiet

“Maar goed, terug naar mijn dj-debuut. Omdat ik mee mocht denken over de line-up, werd mijn allergrootste inspirator uit die tijd, E-one, hieraan toegevoegd. The Prophet was helaas verhinderd en werd vervangen door The Darkraver. Naarmate de dag des oordeels dichterbij kwam, steeg ook mijn hartslag. Zeker toen werd besloten dat de installatie van discotheek Bubbles in Lelystad niet genoeg was en nog een batterij boxen bij werd besteld. In die tijd bestond er nog geen decibellimiet, dus het motto was: hoe meer geluid, hoe beter! Dat was echter wel een enorm verschil met het geluid op mijn zolderkamertje, wat mijn hartslag nog meer omhoogstuwde.”

Tien keer naar toilet

“Op de avond zelf ben ik wel tien naar het toilet geweest, waar ik van de zenuwen meer naast dan in de pot heb gepist. Toen mijn debuut was aangebroken, trilden mijn handen zo erg dat ik de arm van de platenspeler niet meer op het vinyl kreeg. Daar had ik echter een oplossing voor gevonden: de arm met de lifter omhoog en de naald al trillend boven de plaat te zien krijgen, de lifter laten zakken en vervolgens zo hard mogelijk de plaat terug te draaien naar het begin. Het mixen ging gelukkig nog best goed en later hoorde ik dat een van de andere dj’s vond dat ik zo netjes draaide omdat ik die lifter gebruikte. Nu, 25 jaar later, kijk ik nog steeds met veel plezier en verwondering terug naar die eerste keer draaien, en de twee daaropvolgende edities zijn zeker de boost geweest voor de rest van mijn dj-carrière.” 

Produceren bleek niet onverdienstelijk

“Dit gebeurde allemaal net na het overlijden van mijn vader. Hierdoor erfde ik wat geld. Mijn moeder vroeg wat ik hiermee wilde doen. Ik vertelde dat ik graag als dj wilde draaien en muziek wilde gaan produceren. Vlak na dat mijn dj-start begon ik derhalve ook met produceren en dat bleek niet geheel onverdienstelijk. Zo heb ik tracks gereleased op Point 44, Hellraiser Records, Cenobite Records, BZRK Black Label en meerdere tracks op de beroemde Thunderdome-cd’s.” 

“Ik ben tot op de dag van vandaag trots op wat ik met de erfenis van mijn vader heb kunnen doen, want 25 jaar na dato ben ik nog steeds met veel passie aan het draaien en produceren. En ik weet zeker dat ik de komende 25 jaar ook nog bezig zal zijn met muziek.”

Want to read more My First Gig’s? You can find all names in Marcy’s DJ Alphabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.