My First Gig K Alexi Shelby aka DJ/producer K Alexi (US)

2016: First meet with K Alexi
This week Marcy Goes Wild had a chat with the American DJ/producer and house veteran K Alexi. His wise words of advice: "Do everything you do with passion and respect."

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

house pioneer K Alexi from ChicagoThis week Marcy Goes Wild had a chat with the American DJ/producer and house veteran K Alexi. His wise words of advice: “Do everything you do with passion and respect.”

Photo: Marie Staggat

“My first gig was at a basement party where I played for some friends of mine. The space was totally red, like a dark room and it was packed. I must have been fifteen or sixteen. Unfortunately I don’t have any pictures of then; in those days we didn’t think about that. The basement was smaller than the average club but in the eyes of us teenagers it was packed and the air was charged with the smell of weed and clove cigarettes… and horny teen hormones.”

Soulful

“Was I nervous? Well, since that day I always experience a mixture of feelings where I get nervous and excited at the same time. The audience could be defined as soulful – the kind of people that really came to hear the music and likes ‘the same old same old’.”

Deciding on the flow

“As far as preparing my set before, at home, I can say that I always set aside a few things that I know I want to play, but I never prepare the whole set in detail. I prefer to decide on the flow while playing.”

Mr. Lee

“Fortunately I got a lot of support while building my DJ-career. My family supported me but also friends of Mr. Lee, known by the track Get Busy (1989). Mr. Lee made fantastic records and went to London to produce for R. Kelly and many others. Other mentors for me were Ron Hardy, Frankie Knuckles, Larry Heard, Mike Dunn, Marshall Jefferson and so on.”

Girls

“Only school friends were present at my first gig. And no, there was no special girl in that basement that I wanted to impress. It’s my job to always impress everybody, but it’s true, in those days I did it mostly for the girls, haha.”

Be relaxed

“In retrospective that first gig went very well. I definitely didn’t make any huge mistakes and everybody appeared to be happy and the next day I was the talk of the school. Even then I was already operating as a professional, because until today, I’ve always taken this job very seriously. My professionalism is one of the reasons why I still represent my hometown Chicago and with that America. I did learn immediately at that first gig how important it is to be relaxed and to be yourself.”

K Alexi Shelby

DJ Hall of Fame

“Since then I’ve played in football stadiums and at huge festivals. In the end it doesn’t matter how big the crowd in front of me is, they all get the same attention. Recently I was added to the chosen few in the Chicago DJ Hall of Fame. That’s was fantastic! First of all because Chicago is my home and secondly because my mother and my son were at my side.”

Respect

“My advice for upcoming DJ’s and producers is: do your homework! If you admire a certain artist, find out what it is that appeals to you and what this person has done in the past. Understand what process had taken place until that moment that you noticed that particular artist. Do everything you do with passion and RESPECT.”

“After my recent appearance at the Amsterdam Dance Event I’m playing in The Netherlands again on the 26th of December, together with DJ Pierre. This will be at the event House Classix in Doornroosje www.doornroosje.nl in Nijmegen. Before that, on December 17th, I will play at Sound Department Ascolti in Taranto, Italy.

Links:
https://www.youtube.com/watch?v=t8JBvlipRv0
www.instagram.com/k_alexi_klassik
www.twitter.com/KaayAlexi
www.mixcloud.com/KaayAlexi
www.youtube.com/user/AlexiKaay
www.discogs.com/artist/K-Alexi
https://soundcloud.com/mr-k-alexi
http://traxsource.com/artist/47437/k-alexi-shelby

A selection of releases:

K.’s Alexi’s Labels:

#KKlassik #BLACK13 #TecSoulDeep

Originally published on DJMag.nl on November 10th, 2016

My First Gig K Alexi Shelby aka DJ/producer K. Alexi (VS)

 Marcy Goes Wild sprak deze week met dancepionier van het eerste uur, K Alexi. Zonder hem en zijn vrienden uit Chicago zouden we vandaag de dag misschien niet eens house hebben.

Fotocredit: Marie Staggat

“De eerste keer dat ik draaide, was in een kelder op een feest van enkele vrienden. De ruimte zag eruit een met rood verlichte dark room. Ik was een jaar of vijftien, zestien. Helaas heb ik geen foto’s uit die tijd; daar dachten we toen niet aan. De kelder was kleiner dan de gemiddelde club maar in de ogen van ons tieners was hij stampvol en de lucht bezwangerd met de geur van wiet en kruidnagelsigaretten en… horny teen hormones.”

Soulful

“Of ik nerveus was? Sinds die dag ervaar ik altijd een mengeling van gevoelens: ik ben nerveus en opgewonden tegelijkertijd. Het publiek viel te vangen onder de noemer ‘soulful’. Het was het soort mensen dat echt alleen komt om naar je muziek te luisteren en houdt van ‘same old, same old’.”

Flow

“Ik bereid mijn sets altijd wel enigszins thuis voor. Ik zet enkele tracks klaar waarvan ik weet dat ik ze wil draaien. Maar echt in detail voorbereiden, daar doe ik niet aan. Ik geef er de voorkeur aan om ter plekke de flow te bepalen.”

Mr. Lee

“Gelukkig kreeg ik veel support tijdens het ontwikkelen van mijn dj-carrière. Onder anderen van mijn familie maar ook van vrienden van Mr. Lee, bekend van de track Get Busy uit 1989. Mr. Lee heeft fantastische platen gemaakt en is in Londen aan de slag gegaan. Zo heeft hij voor R. Kelly geproduceerd, evenals voor vele anderen. Andere mentoren waren Ron Hardy, Frankie Knuckles, Larry Heard, Mike Dunn, Marshal Jefferson, etcetera.”

Meisjes

“Bij mijn eerste optreden waren alleen vrienden van school aanwezig. En nee, er was geen speciaal meisje op wie ik indruk wilde maken in die kelder. Het is mijn werk om altijd iedereen te imponeren, maar ik deed het uiteindelijk in die tijd inderdaad wel vooral vanwege de meisjes, haha.”

Relaxen

“In retrospectief verliep dat eerste optreden prima. Alle aanwezigen leken happy en de volgende dag op school had iedereen het erover. En zelfs toen al was ik professioneel bezig, want ik nam en neem deze baan enorm serieus. Grote fouten heb ik dus zeker niet gemaakt. Mijn professionaliteit is tevens een van de redenen waarom ik nog steeds mijn stad Chicago en daarmee Amerika vertegenwoordig. Bij dat eerste optreden heb ik meteen geleerd dat het belangrijk is om te relaxen en altijd mezelf te zijn.”

DJ Hall of Fame

“Sindsdien heb ik in football stadions en op grote festivals gedraaid. Het maakt niet uit voor hoeveel publiek ik sta, ik geef iedereen dezelfde aandacht. Onlangs ben ik aan de chosen few toegevoegd in de DJ Hall of Fame in Chicago. Dat was geweldig! Allereerst omdat Chicago mijn thuis is en ten tweede omdat zowel mijn moeder als mijn zoon aan mijn zijde stonden.”

Respect

“Mijn advies voor upcoming dj’s en producers is: doe je huiswerk! Als je een bepaalde artiest bewondert, zoek uit waarom diegene je aanspreekt en wat die persoon allemaal al heeft gedaan. Begrijp welk proces heeft plaatsgevonden tot het punt waarop die artiest in jouw oog sprong. Doe alles wat je doet met passie en RESPECT.”

“Na mijn recent bezoek aan het Amsterdam Dance Event sta ik op op 26 december weer in Nederland achter de draaitafels, samen met DJ Pierre, op het event House Classix in Doornroosje (www.doornroosje.nl) in Nijmegen. Daarvoor, op 17 december, draai ik nog op Sound Department Ascolti in Taranto, Italie.”

More To Explore