My First Gig Ruff Avalon aka DJ/producer Ruff (The Netherlands)

DJ ruff with record bag
This week Marcy Goes Wild talked to the Dutch DJ Ruff, who resides in the United States.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

This week Marcy Goes Wild talked to the Dutch DJ Ruff, who resides in the United States.

DJ Ruff in 2017

“I fell in love with music and vinyl when I was three years old. My whole family was into music and I grew up with music all around me, every single day. By the time I was six years old, I knew that I wanted to devote my life to music and wanted to become a DJ when I grew up.”

DJ Ruff 3 years of age

Roller-disco

“In those days my mom took me at least twice a week to a roller-disco in Amsterdam (The Netherlands). It was situated below the Bijenkorf on the Dam. The name of the disco was Het Nijlpaard (The Hippopotamus, red.). My mother was around thirty years of age and she was a DJ as well: every summer she went to the Spanish Lloret de Mar to play in the famous night club The Music Star.”

Car-accident

“Sadly my mother got caught up in a car-accident; she died when I was eleven. Not long after the accident, we moved to Paris (France), where I sometimes was allowed to play at house parties that my father used to throw. Around my fifteenth I moved to Barcelona (Spain). Not after arriving there,  I acquired a DJ-residency in a club called Bali. My first big gig was during a beach party, where the line-up also included Sonique (S-Express) and Funk D Void. I had just turned sixteen.”

DJ Ruff as a teenager

Imported records

“I was pretty nervous for that beach gig, but I managed. In retrospective though, I think I was actually more excited than nervous. In those days I spent all my money on imported records and I was really looking forward to finally being able to play my vinyl for a large audience.”

Gay capital of the world

“That audience was a mix of people and included many tourists from over the world, since the gig was in Sitges, one of the coolest spots in Barcelona and also the gay capital of the world. I hadn’t prepared anything on beforehand and just went along with the crowd. I felt their vibe. Music was and is my passion and this is what I want to do for the rest of my life.”

DJ Ruff & DJ DImitri

Eating less

“That first time I learned that it’s good to check out every ‘big’ DJ who was playing somewhere in the area, even if that meant that I would have less food to eat that same week. Observing and listening to other artists allowed me to get better as well.”

Triceratops

“After this, Chito, his brother Cesar de Melore – one of Ibiza’s legendary DJ’s – and myself, started the first independent DJ agency in Spain, named Triceratops. Sonar didn’t exist at that point. With this agency we brought artists as Paul van Dyk, Sven Väth, Erick Morillo, Green Velvet, DJ Sneak and many others to Spain. Other first bookings we arranged where for Masters At Work, Armand van Helden and Dave Angel. We also composed the line-ups for the best Spanish clubs, like La Terrazza, Fellini and Florida 135. Aside from that I was responsible for all Mar T’s bookings (Amnesia, Ibiza) for a party called Delicatessen. Sven Väth played several times at this event, but soon he started his own event with the name Cocoon.”

young DJ ruff with record bag

Brother

“Sven was like a brother to us; he visited Spain three or four times a year. In those days I also did the bookings for Amnesia in Benidorm and brought all big Dutch DJ’s of those days to headline in Spain: Dimitri, Joost van Bellen, DJ Jean & Peran, etc. Usually I was the closing DJ. DJ Peran was very impressed when he heard me play and took me to Japan and Brasil. Also he arranged a residency for me at Hour Power, on Sundays in the Amsterdam based Club Escape and at After Hour Power in Club Lexion in Zaandam (The Netherlands).”

“But it didn’t stop here. One day Peran took me to Hollywood for the grand opening of After Hour Power in that city. After my set there, Steve Castro – the largest club promoter in Los Angeles – asked me to be the resident-DJ there. And so I have been, until today, almost seventeen years now. This is probably a world record.” (laughs)

Links
soundcloud.com/DjRuff-LA
https://www.beatport.com/artist/dj-ruff/25228
https://www.facebook.com/DjRuffOfficial/
http://www.djoybeat.com/djs/dj-ruff/

Dutch version published on February 23d 2017 

My First Gig Ruff Avalon aka DJ/producer Marcy Goes Wild sprak deze week met de Nederlandse DJ Ruff, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont. 

“Toen ik pas drie jaar oud was, werd ik al verliefd op muziek en vinyl. Mijn hele familie was into music, en ik groeide op met muziek overal om me heen. Tegen de tijd dat ik zes jaar was, wist ik al dat ik mijn leven aan de muziek wilde wijden en later dj wilde worden.”

Rollerdisco

“In die tijd ging ik met mijn moeder minstens tweemaal per week naar een rollerdisco in Amsterdam, onder De Bijenkorf bij de Dam. Die disco heette Het Nijlpaard. Mijn moeder was toen ongeveer dertig en ook zij was een dj: ze ging elke zomer naar het Spaanse Lloret de Mar om in de beroemde nachtclub The Music Star achter de draaitafels te staan.”

Auto-ongeluk

“Helaas kreeg mijn moeder een auto-ongeluk; ze overleed op mijn elfde. In die tijd verhuisden we naar Parijs (Frankrijk) en mocht ik wel eens draaien op housefeesten die mijn vader gaf. Rond mijn vijftiende verhuisde ik naar Barcelona (Spanje) en ik kreeg al snel een residency in een club die Bali heette. Mijn eerste echte grote gig was tijdens een strandfeest, waar ik samen met Sonique (S-Express) en Funk D’Void op de line-up stond. Ik was toen zestien jaar.”

Geïmporteerde platen

“Ik was best zenuwachtig voor die strandgig, maar het ging net. Ik was meer opgewonden dan nerveus. Ik gaf in die tijd al mijn geld uit aan geïmporteerde platen en ik had zin om ze eindelijk eens voor een groot publiek te draaien.”

Homohoofdstad

“Dat publiek was behoorlijk gemêleerd. Er waren veel toeristen van over de hele wereld bij, omdat het optreden in Sitges plaatsvond, een van de gaafste plekken in Barcelona en tevens de homohoofdstad van de wereld. Ik had niets van te voren voorbereid en voegde me naar de crowd. Muziek was en is immers mijn passie en dit is wat ik de rest van mijn leven wilde doen.”

Strandtent

“Gelukkig had ik veel support. Iedereen die me kende uit mijn residency-bar was aanwezig. Ik was er helemaal klaar voor. De gig zelf verliep uitstekend; ik werd zelfs de nieuwe resident-dj van de strandtent. Gelukkig maakte ik geen grote fouten. Integendeel, het ging nog veel beter dan ik had verwacht.”

Minder eten

“Ik heb die eerste keer geleerd dat het goed is om elke ‘grote’ dj die in de buurt was te gaan zien optreden, zelfs als ik daardoor minder te eten had die week. Door het observeren van andere artiesten werd ik zelf ook steeds beter.”

Triceratops

“Daarna startten Chito, zijn broer Cesar de Melero (een van de legendarische Ibiza-dj’s) en ikzelf de eerste onafhankelijke dj-agency van Spanje, genaamd Triceratops. Sonar bestond toen nog niet. Met dit agency brachten we artiesten als Paul van Dyk, Sven Väth, Erick Morillo, Green Velvet, DJ Sneak en vele anderen naar Spanje. Andere eerste boekingen in Spanje die we regelden waren voor Masters At Work, Armand van Helden en Dave Angel en we stelden de line-ups samen voor de beste Spaanse clubs, zoals La Terrazza, Fellini en Florida 135. Ook regelde ik de boekingen voor Mar T (Amnesia, Ibiza) voor een feest dat Delicatessen heette. Sven Väth trad er meerdere malen op. Daarna begon hij zelf zijn eigen feesten onder de naam Cocoon.”

Broer

“Sven was als een broer voor ons; hij kwam drie of keer per jaar naar Spanje. In die tijd deed ik ook de boekingen voor Amnesia in Benidorm en haalde alle grote Nederlandse dj’s uit die tijd daarheen: Dimitri, Joost van Bellen, DJ Jean & Peran, etc. Meestal sloot ik na hen af. Toen DJ Peran me hoorde draaien, was hij enorm onder de indruk en nam me mee naar onder meer Japan en Brazilië. Hij regelde een residency voor me bij Hourpower op zondagen in de Amsterdamse Escape en op Afterhourpower in de Lexion in Zaandam.”

“Hier hield het niet mee op. Op een dag nam Peran me mee naar Hollywood voor de grootse opening van Afterhourpower in Hollywood. Na mijn optreden daar, werd ik door Steve Castro – de grootste clubpromotor in Los Angeles – gevraagd als resident en dat ben ik tot op de dag van vandaag, inmiddels al zeventien jaar. Waarschijnlijk heb ik hier een wereldrecord mee te pakken.” (lacht)

Links

soundcloud.com/DjRuff-LA
https://www.beatport.com/artist/dj-ruff/25228
https://www.facebook.com/DjRuffOfficial/
http://www.djoybeat.com/djs/dj-ruff/

More To Explore