My first gig Rob Hes (NL)

DJ Rob Hes playing at his debut

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Dutch DJ Rob Hes playing nowadays

Marcy Goes Wild interviewed numerous DJ’s about their debut. This time she had a chat with the Dutch techno DJ/producer Rob Hes. “At this point I discovered the videotapes of parties like Thunderdome. By watching them I could hear, see and watch what the DJs did.”

Rob Hes has to think hard about his first gig. He taught himself how to play the turntables and practiced endlessly in his bedroom. After having worked under various aliases, he nowadays operates under his own name. After fifteen years, Rob Hes finally plays as Rob Hes.

Devillien

“To be honest, I don’t exactly remember what my first real gig was. It must have been when I was seventeen. Since I was fifteen, I had two turntables at home, on which I practiced every day. In that period, I didn’t have any hair, as you can see on the photo, and I played around 180 BPM. Those were the good old days when you could only play vinyl. My stage name was Devillien. Under that alias I experienced highlights as Defqon 1, Q-base, In Qontrol, Speedrazor, Hellbound and Project Hardcore.”

Shaky hands

“In think my first gig was in Boxmeer (Noord-Brabant), far away from my own hometown, Hoorn. What the party was called or what the location was? I really don’t remember. I do remember that I had to open in the second area. Although… area… It was more of a pub. I had trouble getting the needle on the vinyl properly because my hands were shaking enormously. I was that nervous. There was almost no audience. In hindsight this was probably a thing good for this first gig with shaking hands. The mixer was also different from the one I had practiced with at home. Also I had to get used to the monitor sound.”

DJ Rob Hes playing at his debut

Pitching 

“In those days, when I knew a gig was coming up, I always went to the record store to score the latest tracks and used those in my next set. I believe that the fresh records arrived on Thursday and every week I was present and waiting while the staff unloaded those vinyls from the boxes.I didn’t have a teacher or friends who were playing, so I had to learn everything myself. In the beginning this took a lot of time because there was no YouTube or something comparable back then. I believe it took me eight months to realize that you had to pitch the records!” (laughs) “Once I understood that mimor detail, I was practicing even more often in my bedroom.”

Hear, see and copy

“At this point I discovered the videotapes of parties like Thunderdome. By watching them I could hear, see and watch what the DJs did. I totally wore out those tapes and learned all the tricks that way.”

“Right now, I am in a phase in which I feel closer to myself than ever before. Producing music provides me with a lot of energy and the strength to push myself even more. This results in releases on increasingly fabulous labels. Therefore, more and more often I am offered the opportunity to perform with my own music, for people from home and abroad. This gives me an incredible sense of happiness and satisfaction.”

Links
h


https://www.residentadvisor.net/dj/robheshttps://www.facebook.com/RobHesOfficial/

L

My First Gig DJ/producer Rob Hes (NL)

This article was originally published on Thursday December 18th2014

Na uren, weken, soms zelfs jaren oefenen op je eigen zolderkamertje is het eindelijk zover: je eerste gig op een verjaars- of schoolfeest of zelfs meteen in een club staat op de agenda. Dan staan de zenuwen toe. Ben je wel goed genoeg? Hoe zal het publiek je ontvangen? Elke dj beleeft die eerste keer anders. Marcy Goes Wild interviewde talloze dj’s over hun debuut. Dit keer de Nederlandse techno dj/producer Rob Hes. “Dit was ook de tijd dat ik de videobanden van feesten als Thunderdome ontdekte. Zo kon ik horen, zien en afkijken wat de dj’s deden.”

Rob Hes moet even flink nadenken over zijn eerste gig. Hij leerde zichzelf het draaien aan en oefende zich suf op zijn slaapkamertje. Na onder diverse aliassen aan de slag te zijn geweest, draait hij tegenwoordig volop onder zijn eigen naam. Na vijftien jaar draait Rob Hes eindelijk als Rob Hes. 

“Om heel eerlijk te zijn, weet ik niet meer precies wat mijn eerste echte gig was. Dat moet zo’n vijftien jaar geleden zijn geweest. Ik was zeventien en had sinds twee jaar thuis draaitafels staan waar ik elke dag wel op oefende. In die periode had ik ook nog geen haargroei, zoals je op de foto kunt zien, en draaide ik rond de 180 bpm. Het was die goeie ouwe tijd waar je alleen nog met vinyl kon draaien. Mijn stagenaam was Devillien. Onder die alias maakte ik highlights mee als Defqon 1, Q-base, In Qontrol, Speedrazor, Hellbound en Project Hardcore.”

Trillende handen

“Voor mijn gevoel was mijn eerste gig in Boxmeer, ver uit de buurt waar ik vandaan kom, Hoorn. Hoe het feest heet of wat de locatie was, weet ik echt niet meer. Wel kan ik me nog goed herinneren dat ik moest openen in de tweede zaal. Nou ja, zaal… Het was meer een soort van kroeg. Ik had moeite om de naald goed op de plaat te leggen omdat mijn handen enorm van de zenuwen trilden. Er was bijna geen publiek aanwezig; achteraf misschien wel goed voor deze eerste gig met trillende handjes. Ook was het mengpaneel anders dan dat van mij, thuis, en ik moest enorm wennen aan het monitorgeluid.”

Gelijk pitchen

“In die tijd ging ik voorafgaand aan elke gig naar de platenzaak om de nieuwste tracks te halen. Die stopte ik voorts natuurlijk in mijn set. Ik geloof dat de nieuwste platen op donderdag binnenkwamen en dan stond ik al te wachten terwijl het personeel ze nog uit de dozen moest halen. Ik had geen leermeester of vrienden die draaiden, dus ik moest alles zelf leren. Dit heeft mij in het begin veel tijd gekost omdat er toen nog geen YouTube of zo was. Zo heeft het geloof ik acht maanden geduurd voordat ik doorhad dat je de platen gelijk moest pitchen, haha! Toen ik dat eenmaal besefte, zat ik nog veel vaker in mijn slaapkamertje te draaien.”

Horen, zien en afkijken

“In die tijd ontdekte ik de videobanden van feesten als Thunderdome. Zo kon ik horen, zien en afkijken wat de dj’s deden. Ik heb die banden helemaal grijsgedraaid en op die manier alle trucjes geleerd.”

Rob Hes

“Nu, vijftien jaar later, ben ik van een hoop verschillende namen bij mijn eigen naam beland: Rob Hes. Dat waar ik zolang naar op zoek was, bleek uiteindelijk heel dichtbij.”

“Ik bevind me nu in een fase waarin ik voel dat ik dichter bij mezelf sta dan ooit. Het produceren van muziek geeft me enorm veel energie en kracht om steeds meer uit mezelf te halen. Dit resulteert in releases op alsmaar mooiere labels. Daardoor krijg ik steeds vaker de mogelijkheid om met mijn muziek op te treden voor mensen uit binnen- en buitenland. Dit brengt mij onwijs veel geluk en voldoening.”

More To Explore