#15: 5 x Piano house

Marcy Goes Wild header

Originally published on Fronza.nl, July 8th 2017
Dutch translation below

MGW rood - #15: 5 x Piano house

Criticasters of electronic music like to fall back on the argument that dance music should not be considered ‘real’ music, because of the lack of physical instruments. Aside from the matter that plenty of dance producers love to collaborate with podium artists – think: Laurent Garnier, Junkie XL and Faithless – the house scene vibrates from the discussion about this melting of tech and analogue.

When it purely comes down to the composition, the creating of classic music and rock asks for other insights and skills than producing the ultimate dance track. ‘Traditional’ composers have to rely on a limited and determined supply of sounds that the physical instruments are able to produce. Contrary to that, the amount of electronic sounds is sheer endless. Whomever succeeds in selecting exactly the right sounds out of all these sound or is even able to add some more to this undetermined, huge and overpowering spectrum, and subsequently knows how to place those in a track that tells a story with a beginning and an end and includes an awsome built-up – I will lovingly bow deeply for them.

Matter of taste

Personally I’m not a big fan 0f many crossovers that evolve in between traditional and dance. A guitar in a dance track? 99 out of a 100 times I will pass. The same goes for the pan flute and the German flute and synthesizer sounds that hint of Jean-Michel Jarre. A marriage in between trumpet, saxophone or piano I can generally appreciate.

This edition is about the combination piano and house. Judge for yourself if you think the fusion has succeeded.

Tim Deluxe – Transformation (2011)

Electric Choc – Shock The Beat (Piano Mix) (1991)

https://youtu.be/Bzpb_5wko-k

Rosie Gaines – Closer Than Close (Frankie Knuckles Classic Club Mix) (1997)

Capricorn – Taste (Original Mix) (1992)

Bedrock – For What You Dream Of (Full On Renaissance Mix) (2010)

 

Marcy Goes Wild #15: 5 x Piano house

Criticasters van elektronische muziek beroepen zich er graag op dat dancemuziek geen ‘echte’ muziek is omdat er geen fysieke instrumenten aan te pas komen. Buiten het gegeven dat sommige danceproducenten juist graag met podiumartiesten werken – denk bijvoorbeeld aan Laurent Garnier, Junkie XL en Faithless – bestaat er ook in de house scene discussie over deze samensmelting van techniek en analoog.

Als het puur op compositie aankomt, vergt het maken van klassiek en rock totaal andere inzichten en vaardigheden dan het produceren van de ultieme dancetrack. ‘Traditionele’ componisten zijn aangewezen op een beperkt en bepaald aanbod van geluiden die uit de fysieke instrumenten voortkomen. Het aanbod van elektronische geluiden is schier oneindig! Wie uit dat onbepaald grote, overweldigende spectrum exact die klanken weet te plukken of er zelf nog nieuwe aan toevoegt, en deze voorts perfect in een track kan plaatsen zodat een verhaal ontstaat met een begin en een eind, inclusief een waanzinnige opbouw – nou, daar maak ik met alle liefde een diepe buiging voor.

Smaakkwestie

Persoonlijk ben ik geen grote fan van de meeste kruisbestuivingen die tussen traditioneel en dance ontstaan. Een gitaar in een danceplaat? Ik sla 99 van de honderd keer over. En dat doe ik ook met pan- en dwarsfluiten en synthesizersounds die hinten naar Jean-Michel Jarre. Een huwelijk tussen trompet, saxofoon of piano met dance vind ik in vele gevallen wel geslaagd.

De combi piano en house staat deze week voorop. Oordeel zelf of het wat jou betreft gelukte fusion heeft opgeleverd.

 

Schermafbeelding 2017 03 14 om 23.43.28 - #15: 5 x Piano house

Share This Post

More To Explore