Marc Dosem (ES): “I remember those days well.”

First Gig Marc Dosem

My First Gig DJ/producer Marc Dosem (Spain)

This interview was originally published in Dutch on DJMag.nl on December 15th 2016
If you would like to read the Dutch version, you can find it also on this page, below the English one.

image 2017 05 18 - Marc Dosem (ES): "I remember those days well."  

Every DJ remembers it well: the first time playing in front of an audience – however big or small. Did they prepare their set or not, and how about those nerves? Often started out with vinyl, many as well took possession of the digital world and are still going strong. This week Marcelineke talked to  the Spanish DJ/producer Marc Dosem. 

 

Subsequently having been a resident-DJ in two clubs in his Spanish town of birth Griona, are the basis of DJ/producers Marc Dosem’s development. “It marked me until now.”

 

“I remember those days well. I had already performed on some small private parties with few friends, but we all decided to take the DJing to the next level. So, after discussing how and where to do it, we rented a house for New Year’s Eve in an almost secret place halfway a some mountain, near to Platja d’Aro, a well-known place on the Costa Brava.”

 

Gigantic turn-up

“Af few weeks before New Year’s Eve we started decorating and preparing everything. Almost all the furniture was made by our own hands, so many friends were involved in the process. When the day arrived, the party was a big success. We got a massive attendance, all rooms were packed and several buses parked around the house. I played all-night and part of the morning in front of a room of approximately two- to three-hundred people. I have a fantastic memory of that night. I mixed all kinds of music: house, techno, disco, big beat and of course also some of my own first productions.”

First residency


The feedback was fantastic and thanks to that performance I got my first residency at a small club in my city, Girona. The club was called La Via-Ruta 66 and I established a great friendship with the general manager, Pitter. In that club I developed my technique and had the opportunity to experiment with all kinds of music. On some nights I began with some hip hop & R&B and ended with disco, funk and house. The club wasn’t exclusively directed at electronic music, so at first I had to win the audience for me. There were two areas and mine was almost halfway to go upstairs to the main one, so the dance floor wasn’t full all the time. My mission was to make people stay there. After a few months I succeeded in doing this and I started having my own audience who came especially to hear my sessions. I still have a close friendship with many of those people until today.”

Marc Dosem1 1 - Marc Dosem (ES): "I remember those days well."

Blau Club

“La Via-Ruta 66 opened many doors for me; from this point things evolved fast. Soon I met other residents of clubs in the city and was invited to play with them. One of the most important ones was the Blau Club. The curious thing was that my first gig at Blau club was also the first time I performed under my aka ‘Dosem’, which represented a turning point in my life. It gave a completely live performance, techno and house-oriented from a through z. The floor was full of friends and I had no idea how people would react.”

 

Live set

“I guess it went really well because after that I got offerd a monthly residency performing live sets. That first time my setup was pretty simple. I just had a laptop and a Midi controller. I was used to mix my productions with sounds and snippets of other tracks – creating remixes on the fly. Somewhere I still must have recordings of that era. During my residence at the Blau Club I had the chance to warm-up the room for many international artists, including Technasia, with whom a personal and professional friendship arose. After a few months I actually signed a contract with his label to release my debut album.”

Very open mind

“Looking back in time, I understand that those days in the beginning have been to develop myself as an artist – especially because I was able to combine my roles as producer and DJ. These two facets evolved at the same time, and that allowed me to have a very open mind when it comes to making music. By being a resident I was forced to make very long hours and create different musical moments during the evening, with different styles and genres. That experience has been of great influence on me – it marked me until now.”

 

Links:
https://soundcloud.com/dosem/dosem-stereo-productions-the-bpm-festival-blue-parrot-2015
https://www.facebook.com/marcdosem/

 

Dutch version below

 

My First Gig DJ/producer Marc Dosem (Spanje)

 

Elke dj weet het nog goed: de eerste keer draaien buiten de veiligheid van het eigen slaapkamertje en plots voor een publiek staan – hoe klein of groot dan ook. Wel of geen voorbereiding, en hoe zat het met de zenuwen? Vaak met vinyl begonnen, hebben tallozen zich door de jaren heen ook de digitale wereld eigen gemaakt en ‘are still going strong’. DJ Mag sprak deze week met de de Spaanse held Marc Dosem.

 

 

Achtereenvolgens resident-dj zijn in twee clubs in zijn Spaanse geboortestad Girona, vormen de basis van de ontwikkeling van dj/producer Marc Dosem. “It marked me until now.”
“Ik weet het nog heel goed. Ik had al vaker op kleine privéfeestjes samen met vrienden gedraaid, maar we wilden het draaien dolgraag allemaal naar the next level tillen. Nadat we uitgebreid hadden besproken hoe en wat we gingen doen, huurden we ter gelegenheid van oudjaarsavond een huis op een soort geheime plek, halverwege een berg, in de buurt van Platja d’Aro, een bekende plaats aan de Costa Brava.”

Gigantische opkomst

“Al een paar weken van te voren begonnen we met de voorbereidingen en decoratie. Het meubilair bouwden we grotendeels eigenhandig; veel vrienden waren bij het proces betrokken. Het feest zelf was een enorm succes. De opkomst was gigantisch, alle kamers stonden bomvol en rond het huis stonden zelfs een paar bussen geparkeerd. Ik draaide zelf de hele nacht en een deel van de ochtend in een ruimte volgepakt met twee- of driehonderd mensen. Voor mij is die nacht episch: a fantastic memory. Muzikaal mixte ik in al die draaiuren van alles door elkaar: house, techno, disco, big beat. En natuurlijk enkele van mijn eerste eigen producties.”

Eerste residency

“De feedback was fantastisch en dankzij deze set veroverde ik mijn eerste residency in mijn geboortestad, Girona. De club heette La Via-Ruta 66 en tussen de bedrijfsleider, Pitter, en mij ontstond een grote vriendschap. In die club, die uit twee areas bestond, heb ik mijn techniek kunnen ontwikkelen en met allerlei genres kunnen experimenteren. Op sommige avonden begon ik met hiphop en R&B en eindigde met disco, funk en house. De club was niet expliciet op elektronische muziek gericht, dus ik moest het publiek eerst voor me winnen. Mijn area lag op weg naar de grote zaal bovenaan de trap, waardoor de dansvloer bij mij niet altijd vol was. Ik maakte er voorts mijn missie van om bezoekers aan me te binden en bij me te houden. Na een paar maanden volhouden, lukte dit ook daadwerkelijk. Ik kreeg een eigen publiek dat speciaal voor mij kwam. Ik heb nog steeds veel vrienden uit die tijd.”

Blau Club

“La Via-Ruta 66 opende voor mij vele deuren; vanuit dit startpunt ging het hard. Ik ontmoette al snel resident-dj’s van andere clubs in de stad en werd gevraagd om ook bij hen te komen draaien. Een van de belangrijkste in dat kader was de Blau Club. De eerste keer in de Blau Club was opmerkelijk genoeg namelijk de eerste keer dat ik onder mijn aka Dosem acte de présence gaf. Ik bevond me op een turning point in my life. Ik zette een live set neer, van a tot z techno- en housegeoriënteerd. Onder het publiek bevonden zich veel van mijn vrienden en ik had geen idee hoe iedereen zou reageren.”

Live set

“Klaarblijkelijk ging het goed want ik kreeg vervolgens een maandelijkse gig als resident aangeboden – met live set. Die eerste keer was mijn set-up vrij simpel. Ik had een laptop en een midi-controller. Ik was gewend om mijn producties met mixen met sounds and snippets van andere tracks, creating remixes on the fly. Ergens heb ik nog steeds opnames van die mixen liggen. Gedurende mijn residency in de Blau Club mocht ik de zaal voor vele internationale artiesten opwarmen; onder anderen voor Technasia. Daar is zowel een persoonlijke professionele vriendschap uit gegroeid. Zo tekende ik binnen een paar maanden een contract bij his label en releaste ik mijn debuutalbum.”

Very open mind

“Terugkijkend besef ik terdege dat deze begindagen voor mijn ontwikkeling als artiest ongelooflijk belangrijk zijn geweest. In het bijzonder omdat ik mijn rollen van producer en dj heb kunnen combineren.“
“Deze twee facetten in mij ontwikkelden zich tegelijkertijd en allowed me to have a very open mind als het aankomt op muziek maken. Omdat ik resident was, maakte ik noodgedwongen lange uren, waardoor ik werd gestimuleerd om gedurende de nacht te putten uit verschillende muzikale sferen, stijlen en genres. Die ervaring heeft grote invloed op mij gehad; it marked me until now.”

 

https://soundcloud.com/dosem/dosem-stereo-productions-the-bpm-festival-blue-parrot-2015

 

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore