rafa barrios first gig marcelineke

My First Gig DJ/producer Rafa Barrios (Spain)
Failure was no option!”

Originally published in Dutch on DJMag.nl on October 1st 2001
You can also read the Dutch version below the English article on this page


image 2017 07 21 - Rafa Barrios (ES)

Every DJ remembers it well: the first time playing outside of the safe walls of their own bedroom and suddenly finding themselves in front of an audience – however big or small. Did they prepare their set or not, and how about those nerves? Often started out with vinyl, many as well took possession of the digital world and are still going strong. This week we talked to the Spanish tech house hero Rafa Barrios.

“My first gig was at La Riviera, one of the most important venues in Madrid. I had the opportunity to play for Stereo Showcase, together with Chus & Ceballos and some other guests. I was invited because I released my first track on their label. And I was happy: the vibe was really, really nice.

Not the best slot

“At that moment, I was 25 years old, I was working at a regular company and I had never expected to quit my job to focus on the music business. At this first gig I didn’t have the best slot, but I felt blessed with this opportunity that was offered to me.

Packed

“II remember that I was really nervous for that first gig. My own base was a small village in Seville. I was so excited that I couldn’t sleep the nights before. But at the end everything went really well.”

‘Botellion’

“La Riviera is a club with a capacity of two thousand people, right in the center of Madrid. The crowd that night was young, and mostly they were students from the university. They were dancing all night long. At the beginning it was a bit difficult, because the Spanish are used to hitting the clubs after 2 am. Before then they have the ‘botellion’, where they drink outside.”

Cross fit class

“I had prepared my set on beforehand, but in the end I totally improvised some stuff. As I said before, my gig went well. To me it felt a little like a cross fit class. I was sweating and kept on looking at the audience to see the reactions. For me that’s still the most important thing: I’m here to make you dance, have fun and forget the routine.”

Picture

“Luckily I got plenty of support from one of my family members and two friends, but in the background I always had a big support from all my people. After that gig I actually hit the dance floor myself and I was surprised to experience that some people wanted to be in a picture with me.”

Winter Music Conference

“My mentors are definitely Chus and Ceballos. They gave me the chance to start in this business and I’ll never forget that. Until this day they are always giving me good advice and offer support in anything I need. They also invited me to Winter Music Conference this year and some other international gigs. Of course they were present at my first gig. For me was really important that they showed up – sometimes the big artists are not there for a debut. I am so glad spent the whole night with me and introduced me to their contacts. Almost as if they were my managers.”

image 2017 07 21 2 - Rafa Barrios (ES)

Life changing

“The fact that my debut went so well, gave me a lot of satisfaction. After that gig I got a lot of bookings in Spain and across the borders. If you want to grow and develop your career, you need the support of big labels and DJ’s. When you get those, it can be life changing. I hope that, in the future, I will be able to help upcoming artists as well.”

Failure was no option!

“Thank god that I made no huge mistakes, that night in La Riviera. I was nervous but I knew that I had to grab that chance; failure was no option! After that gig I decided to leave my office job, my 24/7 work. I asked a bank for a credit and subsequently flew around the world to meet all kinds of artists and labels. Everyday and every gig i learn more.”

“Finally I would like to stress how important it is to have good mentors and contacts. You behavior towards promotors is just as important. You don’t only need to act like the artist, but also as the nice guy – look at it as public relations. Last summer I flew to Ibiza to meet a variety of artists and to have people hear my work. This I what I will always do, I will never stop. This is my passion and my dream!

During ADE 2015 Rafa was live on Beatport starting at 1 pm. That same night he played at the Supperclub (Magnum Bookings showcase)

 

Links

https://www.facebook.com/RafaBarriosOfficial
https://instagram.com/rafabarriosdj/
www.magnumbookings.com

 

 

My First Gig dj Rafa Barrios (Spanje)

 

“Mijn eerste gig vond plaats in La Riviera, een van de belangrijkste venues in Madrid. Ik kreeg samen met Chus & Cheballos en een paar andere gasten de kans om een set neer te zetten voor Stereo Showcase. Ik was uitgenodigd omdat ik mijn eerste track op hun label had uitgebracht. En wat was ik blij; de vibe was namelijk te gek.”

 

“Op dat moment, ik was 25 jaar, werkte ik bij een gewoon bedrijf en ik had nooit verwacht dat ik die baan aan die wilgen zou hebben om me op de muziekbusiness te gaan focussen. Ik draaide niet prime time, maar ik was superblij met de kans die me werd geboden.”

 

Stampvol

“Uiteindelijk was ik dan ook vreselijk nerveus voor die eerste gig. Mijn eigen basis is een klein dorp in Seville, en ik was zo opgewonden dat ik de nachten ervoor niet kon slapen. Toen de avond aanbrak, bleek de club stampvol. Gelukkig verliep alles op rolletjes.”

 

‘Botellon’

“De capaciteit van La Riviera, dat in het centrum van Madrid ligt, is tweeduizend man, dus behoorlijk wat. Het publiek die avond was jong en bestond vooral uit universiteitsstudenten. Ze dansten de hele nacht door. In het begin ging het wat moeizaam, omdat in Spanje de gewoonte bestaat dat mensen pas na twee uur ’s nachts naar binnen gaan in een club. Daaraan voorafgaand is er de ‘botellon’: iedereen drinkt zijn of haar eigen drankje op straat.”

 

Fitnesstraining

“Ik had de set wel voorbereid, maar ik heb tevens volop geïmproviseerd. Zoals ik al zei, verliep mijn optreden dus prima. Het voelde voor mij wel aan als een fitnesstraining – ik zweette enorm en bleef maar naar het publiek kijken om de reacties te peilen. Dat blijft toch het belangrijkste: ik ben er om je te laten dansen, plezier te hebben en de sleur te vergeten.”

 

Foto

“Gelukkig kreeg ik volop steun van een van mijn familieleden, net als twee vrienden, maar op de achtergrond werd ik eigenlijk door iedereen gesteund. Na dat optreden ben ik zelf op de dansvloer beland en tot mijn grote verbazing wilden mensen uit het publiek met me op de foto.”

Winter Music Conference

“Mijn mentoren zijn Chus en Cheballos. Zij gaven me de kans om in de dancescene te werken; dat zal ik nooit vergeten. Tot op de dag van vandaag staan ze me bij met raad en daad en helpen me waar ik dat ook maar nodig heb. Dit jaar werd ik door hen zelfs uitgenodigd voor de Winter Music Conference en enkele andere internationale events. Natuurlijk waren ze ook bij die eerste gig aanwezig. Het was voor mij enorm belangrijk dat ze erbij waren – grote artiesten komen namelijk niet altijd naar het debuut van een ander. Gelukkig bleven ze de hele avond aan mijn zijde en introduceerden me bij hun contacten. Het was bijna alsof ze mijn managers waren.”

 

Boekingen

“Dat mijn debuut zo goed verliep, gaf me veel voldoening. Na dat optreden kreeg ik al snel boekingen in heel Spanje en zelfs van over de grens. Als je wilt groeien en je carrière wil ontwikkelen, heb je de support van grote labels en dj’s nodig. Als je die hebt, kan het je leven veranderen. Ik hoop dat ik in de toekomst ook zelf upcoming artiesten kan bijstaan.”

 

Falen geen optie

“Ik ben ook superblij dat ik geen grote fouten heb gemaakt, die avond in La Riviera. Ik was nerveus maar wist dat ik deze kans moest grijpen; falen was geen optie. Na die gig heb ik mijn kantoorbaan opgezegd, een krediet bij de bank aangevraagd en ben vervolgens over de wereld gaan vliegen om verschillende artiesten en labels te leren kennen. Ik leer nog elke dag en van elk optreden.”

 

“Ik wil als laatste nogmaals benadrukken hoe belangrijk goede mentoren en contacten zijn. Je gedrag tegenover promotors telt eveneens zwaar mee. Je moet je niet alleen als artiest gedragen, maar ook als aardige jongen; zie het als public relations. Afgelopen zomer was ik op Ibiza om diverse artiesten te ontmoeten en mijn werk te laten horen en dat zal ik altijd blijven doen. Dit is mijn passie en mijn droom.”

 

Tijdens ADE is Rafa op woensdag vanaf 13 uur live te horen via Beatport. Diezelfde avond draait hij in de Supperclub (Magnum Bookings showcase).

Links
https://www.facebook.com/RafaBarriosOfficial?fref=ts
https://instagram.com/rafabarriosdj/
www.magnumbookings.com

 

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore